ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 
27-09-2006

Az alábbi Általános Szerződési Feltételek ZigZagfone (a továbbiakban: „Általános Feltételek”)és a Különleges Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „Különleges Feltételek”), a továbbiakban együttesen: „Általános és Különleges Feltételek” jogszerű megállapodásnak minősülnek, és egyéb, ettől eltérő írásos megállapodás hiányában a Szolgáltató vagy annak leányvállalatai (a továbbiakban: a „Szolgáltató”, „mi”, „minket”, a „miénk”) által a rövid szöveges üzenet szolgáltatáson (a továbbiakban: „SMS szolgáltatás”) keresztül biztosított tartalomszolgáltatásra és szolgáltatásokra, továbbá az interneten, a jelen weboldalon vagy wapoldalon (a továbbiakban: az „Oldalak”) keresztül biztosított szolgáltatásokra, és/vagy egyéb tartalomszolgáltatáson keresztül elérhető szolgáltatásokra vonatkoznak. KÉRJÜK, TANULMÁNYOZZA AZ ÖN ORSZÁGÁRA VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEKET! Az SMS szolgáltatás és az internetes szolgáltatás igénybevételének (az Oldalak igénybevételét is beleértve) együttes megnevezése a „Szolgáltatás”, illetve a „Szolgáltatások”. A Szolgáltatónak jogában áll bármikor módosítani jelen Általános és Különleges Feltételeket, ezért kérjük, hogy rendszeres időközönként tanulmányozza jelen oldalakat. Bizonyos tartalom vagy szolgáltatások igénybevétele vagy felhasználása esetén az Általános és Különleges Feltételeken túlmenően a tartalomra és a szolgáltatásokra vonatkozó és előzetesen ismertetett további játékszabályok, versenyszabályok, eladásösztönzési feltételek, irányelvek, illetve rendelkezések is alkalmazandóak (a továbbiakban: „További Rendelkezések”). A További Rendelkezések az alább részletezett tartalommal bírnak, és a jelen Általános Feltételek elválaszthatatlan részét képezik. Az Általános Feltételek és a További Rendelkezések közötti eltérés esetén az utóbbiak tekintendőek irányadónak. Az Általános Feltételek magukba foglalják és tartalmazzák a Adatvédelmi Szabályzatot és a Szerzői Jogi Szabályzatot. Az Általános és Különleges Feltételek, valamint a További Rendelkezések az eredeti (angol nyelvű) dokumentumok magyar nyelvre lefordított változatának minősülnek. A lefordított dokumentumok és az eredeti dokumentumok közötti eltérés, valamint jogviták esetén az eredeti dokumentumokat kell irányadónak tekinteni.  A Szolgáltató ingyenes üdvözlő üzenetében megtalálja azt az URL-t (egységes forrásmeghatározót), melyen keresztül megtekintheti az Általános és Különleges Feltételeket. Ön és/vagy az előfizető igazolja, hogy a Szolgáltatás igénybevétele előtt megkapta a lehetőséget az Általános és Különleges Feltételek elolvasására és elfogadására. AZ SMS TARTALOMSZOLGÁLTATÁS ÉS A SZOLGÁLTATÁSOK ELFOGADÁSA, VALAMINT AZ OLDALAK IGÉNYBEVÉTELE JELEN ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK, A SZERZŐI JOGI SZABÁLYZAT ÉS AZ ADATVÉDELMII SZABÁLYZAT ELFOGADÁSÁNAK MINŐSÜL. Ne vegye igénybe a tartalomszolgáltatást és a szolgáltatásokat, ha nem ért egyet a feltételekkel.

 1. A SZOLGÁLTATÓ BEMUTATÁSA

A Szolgáltató a Szolgáltatások biztosítása révén online és vezeték nélküli alkalmazások hálózatához biztosít hozzáférést felhasználói számára, beleértve egyebek mellett a hírekhez, információkhoz, e-mailezéshez, csevegő szolgáltatásokhoz, viccekhez, horoszkópokhoz, játékokhoz, csengőhangokhoz, háttérképekhez, hangeffektekhez, valósághű csengőhangokhoz és videókhoz való hozzáférést. A Szolgáltatás magában foglalhat független harmadik felek által biztosított tartalomszolgáltatáshoz és Szolgáltatásokhoz való hozzáférést is. Az Általános és Különleges Feltételek és a További Rendelkezések a jelenlegi Szolgáltatások esetleges kibővítésére és fejlesztésére is vonatkoznak. A Szolgáltató a Szolgáltatást (vagy annak bármely részét) bármikor ideiglenesen vagy véglegesen módosíthatja, illetve megszüntetheti. Ön tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felel harmadik fél vagy Ön, mint felhasználó felé a Szolgáltatás módosítása, megszüntetése vagy felfüggesztése esetén.

 1. HOZZÁFÉRÉS A SZOLGÁLTATÁSHOZ, RENDELKEZÉSRE ÁLLÁS ÉS KORHATÁR; AZ ÖN KÖTELEZETTSÉGEI

A Szolgáltatást akkor veheti igénybe, ha (1) betöltötte a Különleges Feltételekben meghatározott életkort, és rendelkezik vezeték nélküli szolgáltatásra vonatkozó felhasználói jogosultsággal, és/vagy az előfizető engedélyével, hogy az ő nevében szerződjön a szolgáltatásra és igénybe vegye azt, és (2) az előfizető és a saját maga nevében magukra nézve kötelezőnek ismeri el jelen Általános és Különleges Feltételeket.  A Szolgáltatás nyújtása az igénybevétel vagy a felhasználás időpontja szerinti „adott állapotnak” és „adott rendelkezésre állásnak” megfelelően történik, és a Szolgáltató nem vállal felelősséget, illetve nem ad garanciát arra az esetre, ha a felhasználó nem menti le (időben) vagy törli személyes beállításait, információit vagy üzeneteit, vagy ha azok kézbesítése nem megfelelően történik. Az SMS szolgáltatás igénybevételéhez Önnek megfelelő mobil kommunikációs eszközzel kell rendelkeznie. Egyes vezeték nélküli alkalmazások csak bizonyos típusú mobiltelefonokról vehetőek igénybe. Ebben a kérdésben a mobiltelefon-gyártók illetékesek, így ez a Szolgáltató hatáskörén kívül esik. A csalódások elkerülése végett a Szolgáltatásra történő előfizetést megelőzően kérjük, ellenőrizze mobiltelefonja kompatibilitását az Oldalak kompatibilis telefonokról szóló részében, a „Kompatibilis Mobiltelefonok” listájában. Ezen túlmenően ÖNNEK MOBILTELEFON-SZOLGÁLTATÁSRA SZÓLÓ ELŐFIZETÉSSEL KELL RENDELKEZNIE A JELEN SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁBA BEVONT MOBILSZOLGÁLTATÓVAL, VAGY EGYÉB HOZZÁFÉRÉSSEL KELL RENDELKEZNIE OLYAN MOBIL KOMMUNIKÁCIÓS HÁLÓZATHOZ, MELYEN A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBE VEHETŐ, TOVÁBBÁ HOZZÁFÉRÉSSEL KELL RENDELKEZNIE A MOBILSZOLGÁLTATÓ OLYAN SZOLGÁLTATÁSAIHOZ, MELYEK LEHETŐVÉ TESZIK A TARTALOM LETÖLTÉSÉT, TOVÁBBÁ FIZETNIE KELL A HOZZÁFÉRÉSSEL KAPCSOLATOS SZOLGÁLTATÁSI DÍJAKAT (A MOBILSZOLGÁLTATÓ FELÉ). MOBILTELEFONRÓL IGÉNYBE VEHETŐ, MŰKÖDŐKÉPES INTERNETKAPCSOLATTAL KELL RENDELKEZNIE (WAP, GPRS). BŐVEBB INFORMÁCIÓT MOBILSZOLGÁLTATÓJA HONLAPJÁN TALÁLHAT. Ön köteles gondoskodni a kapcsolat létrehozásához szükséges eszközök rendelkezésre állásáról, beleértve a mobiltelefont vagy a személyi számítógépet, illetve bármely egyéb eszközt, amely szükséges lehet. Ön köteles gondoskodni arról, hogy felszerelése és/vagy szoftvere ne zavarja és ne akadályozza a Szolgáltató tevékenységét. A zavart okozó berendezést vagy szoftvert azonnal lekapcsolják a Szolgáltatásról, és a Szolgáltatónak jogában áll azonnal felmondani vagy felfüggeszteni a Szolgáltatást.  Ha a Szolgáltatás fejlesztése során Önnek változásokat kell eszközölnie felszerelésében vagy szoftverében, akkor ezeket a változtatásokat saját költségén kell végrehajtania. A Szolgáltatáshoz való hozzáférés történhet az Ön által előfizetett kategóriának megfelelő letölthető tartalom elküldésével (pl. egy háttérkép elküldésével), a tartalom letöltésének lehetővé tételével (pl. küldünk Önnek egy wap-push linket vagy egy PIN kódot, melyek segítségével Ön letöltheti a tartalmat a vonatkozó Oldalakról), vagy a tartalomhoz való hozzáférés biztosításával [pl. az MSISDN (a mobilállomás nemzetközi ISDN azonosítója) engedélyezésével a tartalom megtekintéséhez]. A díjfizetési kötelezettség független attól, hogy Ön ténylegesen tölt-e le tartalmat; a díjakért nyújtott ellenszolgáltatás kizárólag a letölthető (szórakoztató célú) mobiltartalom letöltésére, fogadására és/vagy az ahhoz való hozzáférésre vonatkozó jog biztosítása.

 1. DÍJAK

Ön szabadon hozzáférhet Oldalainkhoz. A szolgáltatás igénybevételének díját a mobile szolgáltatók mindenkori díjszabása tartalmazza. Az SMS szolgáltatás igénybevételéhez Önnek előfizetőként regisztrálnia kell magát, az SMS szolgáltatás díját pedig vezeték nélküli telefonjáról az operátorok számlájára terhelik, vagy levonják az egyenlegéből. A vezeték nélküli telefonszolgáltatók szöveges üzenetekre vonatkozó díjszabása alkalmazandó. A Szolgáltató ingyenes üdvözlő üzenetében részletes információkat találhat a Szolgáltatónak fizetendő díjakról, valamint a Szolgáltatás gyakoriságáról.

 1. MAGATARTÁSI SZABÁLYZAT

Ön tudomásul veszi, hogy az alábbi Magatartási Szabályzat szerint köteles igénybe venni a Szolgáltatást:

 1. a Szolgáltatás keretében tudomására jutott mindennemű információt szigorúan bizalmasként kezel, és senkinek nem adja ki az ilyen jellegű információkat a Szolgáltató, vagy az információt Önnek kiadó személy engedélye nélkül;
 2. a Szolgáltatás igénybevétele során nem tanúsít zaklató vagy bántó magatartást, beleértve egyebek mellett a rágalmazó, becsületsértő, gyalázkodó vagy becsmérlő kijelentéseket tartalmazó közlések, képek vagy felvételek, illetve rasszista, pornográf, obszcén vagy bántó szöveg vagy képek közzétételét;
 3. a Szolgáltatás igénybevétele során nem sérti meg a Szolgáltató vagy más személy adatvédelemhez fűződő jogait, tulajdonjogait és egyéb jogait;
 4. nem tesz közzé olyan üzeneteket, képeket vagy felvételeket, és nem veszi igénybe a szolgáltatást olyan módon, hogy azzal megszegje, plagizálja vagy megsértse a Szolgáltató vagy bármely harmadik fél jogait, beleértve egyebek mellett a szerzői jogokat, az adatvédelemhez fűződő jogokat, egyéb állampolgári jogokat és tulajdonjogokat, és nem veszi igénybe a szolgáltatást csalárd, illetve egyébként törvénybe ütköző vagy jogsértő módon;
 5. nem használja a Szolgáltatást pénzalapok gyűjtésének elősegítésére, áruk vagy szolgáltatások reklámozására vagy ajánlására;
 6. semmilyen módon nem tesz közzé és nem továbbít elérhetőségre vonatkozó információkat, beleértve egyebek mellett telefonszámokat, postacímeket, e-mail címeket, weboldalakat vagy teljes neveket a nyilvánosság számára közzétett információk keretében;
 7. sem részben, sem egészben nem reprodukálja, másolja, értékesíti, értékesíti tovább vagy használja a Szolgáltatást; és
 8. nem használja a Szolgáltatást kereskedelmi célokra;
 9. nem használja a Szolgáltatást kéretlen elektronikus üzenetek küldésére, beleértve egyebek mellett a nagyszámú címzettnek elküldött üzleti hirdetéseket és tájékoztató hirdetményeket („Spam”). Ezen túlmenően nem használja a Szolgáltatást (a) nagy mennyiségű és/vagy másokat zaklatni vagy bosszantani szándékozó elektronikus üzenetek küldésére, (b) felhagy az elektronikus üzenetek küldésével a Szolgáltató vagy bármely más címzett részére, ha az jelezte, hogy nem kíván ilyen üzeneteket kapni, (c) nem küld megtévesztő vagy félrevezető tárgymegjelölésű lektronikus üzeneteket, (d) nem küld rosszindulatú elektronikus üzeneteket, beleértve egyebek mellett a „levélbombákat”, illetve (e) nem küld vagy fogad elektronikus üzeneteket oly módon, hogy azzal bármely internetszolgáltató felhasználói szabályzatát megsértse;
 10. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy saját megítélése szerint felmondja vagy felfüggessze a Szolgáltatásnyújtást az Ön részére a fenti tilalmak bármelyikének megszegése miatt.

 

5. REGISZTRÁCIÓS KÖTELEZETTSÉG

A Szolgáltatás biztonságos igénybevételének, illetve az esedékes díjak megfizetésének garantálása érdekében Ön vállalja, hogy (a) a regisztrációs űrlapon mindenkor pontos és hiánytalan személyes adatokat (a továbbiakban: „Regisztrált Adatok”) ad meg. Ha a Szolgáltató saját belátása szerint úgy ítéli meg, hogy a Regisztrált Adatok nem pontosak vagy hiányosak, akkor a Szolgáltató jogosult felfüggeszteni vagy megszüntetni az Ön felhasználói jogosultságát, és megakadályozni a Szolgáltatás egészének, vagy annak bármely alkotóelemének jelenlegi és jövőbeli igénybevételét egyaránt. Ön köteles gondoskodni a Szolgáltató által kiadott jelszavak és/vagy felhasználói azonosítók titokban tartásáról, továbbá teljes felelősséggel tartozik az Ön jelszavának vagy azonosítójának felhasználásával végrehajtott műveletekért. Ön vállalja, hogy minden munkafolyamat után (a böngészőből történő kilépéssel) bezárja felhasználói fiókját, és értesíti a Szolgáltatót, ha jelszavának vagy felhasználói fiókjának jogosulatlan használatát észleli vagy gyanítja, vagy ha a Regisztrált Adatok biztonsága vagy védelme bármilyen egyéb okból kifolyólag már nem biztosított. A Szolgáltató egyes Szolgáltatásokhoz anélkül is biztosíthat Önnek hozzáférést, hogy Ön felhasználóként regisztrálná magát, pl. mobiltelefonjáról igényelheti az SMS szolgáltatást. Ilyen esetekben az Ön azonosítása az általunk megfelelőnek ítélt azonosítási eszközök, pl. az Ön mobiltelefonszáma alapján történik. Minden esetben kap egy ingyenes üdvözlő üzenetet a Szolgáltatótól. Kérjük, tekintse meg és tárolja el ezt az üzenetet a mobiltelefonjában!

 1. VERSENYEK ÉS NYEREMÉNYEK ÁTVÉTELE

Ha a Szolgáltatás keretében díjak elnyerésére nyílik lehetőség, Ön csak akkor kaphatja meg az elnyert díjat, ha jelen Általános Feltételek 5. pontja szerint regisztrálta magát a Szolgáltatónál.  Egyes esetekben az Oldalakon megtekinthető További Rendelkezések is alkalmazhatóak. A díjat csak akkor igényelheti, ha az Ön által megadott adatok valósak. A nyerteseket számítógéppel, véletlenszerűen sorsoljuk ki. A díjakat csak azok a felhasználók kaphatják meg, akik betöltötték a Különleges Feltételekben előírt életkort, és a Különleges Feltételekben meghatározott országban élnek, továbbá ott van a postacímük is. Abban az esetben, ha kétség merül fel az életkorral kapcsolatban, a díj átadását megelőzően a Szolgáltatónak mindenkor jogában áll kérni a személyazonosság igazolását. A díjra való jogosultság megszűnik, ha jelen cikkelynek megfelelően 21 napon belül nem kapjuk meg a személyazonosító okmány másolatát. A pénzbeli nyereményeket kizárólag az adott országban lévő banknál vezetett bankszámlára utaljuk. A nyeremények után szerencsejáték-adót, vagy helyette esetlegesen kivetett egyéb adót kell fizetni. A nyeremény felhasználó általi elfogadása azt jelenti, hogy a felhasználó felhatalmazza a Szolgáltatót arra, hogy nevét és a róla a díjátadó ünnepség keretében készített képeket promóciós célokra felhasználja anélkül, hogy a Szolgáltató ezért fizetne a nyertesnek. A Szolgáltató nem tudja garantálni, hogy a tartalom és a nyújtott Szolgáltatások megegyeznek a Szolgáltató Oldalain található képekkel.  A nyeremények elnyerésüket követően hat hétig igényelhetőek. Eltérő megállapodás hiányában mindennemű költséget, többek között az utazási, a banki és a postaköltségeket az átvevőnek kell fizetnie.  A játékban nem vehetnek részt vállalatok és/vagy jogi személyek és/vagy szponzorok, valamint a Szolgáltató alkalmazottai és üzletfelei. A Szolgáltató nem folytat levelezést az eredményekkel kapcsolatban.

 1. ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ÉS ADATFELDOLGOZÁS

A Szolgáltató nagy jelentőséget tulajdonít a felhasználói adatok védelmének. E célból külön Adatvédelmi Szabályzatot készítettünk, amely a Szolgáltató Általános és Különleges Feltételeinek és További Rendelkezéseinek elválaszthatatlan részét képezi. Ön tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatással kapcsolatban „személyes információkat”, „pénzügyi információkat” és „demográfiai és használati információkat” (a továbbiakban: „Információ”) kérhet Öntől és dolgozhat fel. Az Információt továbbadhatjuk az Ön mobilszolgáltatójának és/vagy gateway szolgáltatójának a díjak beszedésének biztosítása érdekében. A Szolgáltató által begyűjtött ilyen típusú információ tárolása és feldolgozása abban az országban történik, ahol a Szolgáltató vagy megbízottai létesítményeket tartanak fenn. A Szolgáltatás igénybevételével Ön hozzájárul az Információnak az Ön országán kívülre történő továbbításához. A Szolgáltató által biztosított Szolgáltatás igénybevételével Ön elfogadja jelen Adatvédelmi Szabályzatot, a Szerzői Jogi Szabályzatot, valamint az Általános és Különleges Feltételeket. Ha nem fogadja el a fentieket, kérjük, ne vegye igénybe Szolgáltatásunkat. Fenntartjuk a jogot, hogy bármikor módosítsuk, kibővítsük vagy korlátozzuk az Adatvédelmi Szabályzatot, a Szerzői Jogi Szabályzatot, valamint az Általános és Különleges Feltételeket. Kifejezett ellenkező rendelkezés hiányában az Általános és Különleges Feltételek, a Szerzői Jogi Szabályzat és az Adatvédelmi Szabályzat vonatkozik minden meglévő és új, a jelenlegi Szolgáltatást kibővítő vagy továbbfejlesztő alkalmazásra. Kérjük ezért, hogy rendszeresen tanulmányozza ezeket az oldalakat!

 1. KÁRTÉRÍTÉS

Ön tudomásul veszi, hogy kárpótolja, kártalanítja és megvédi a Szolgáltatót és annak anyavállalatait, tagjait, leányvállalatait, fiókvállalatait, szolgáltatóit, alvállalkozóit, megbízottait, licencátadóit, tisztségviselőit, igazgatóit, részvényeseit és alkalmazottait bármely harmadik fél általi követelés, per, igény, kereset vagy egyéb eljárás esetén, amely (i) a Szolgáltatás, a tartalom, a letöltések, a Szoftver és az Oldalak Ön általi igénybevétele, beleértve egyebek mellett az Ön által az Oldalról eszközölt letöltéseket is, (ii) jelen Általános és Különleges Feltételek megszegése, vagy (iii) bármely törvény, szabályozás vagy harmadik fél jogainak megsértése miatt, abból kifolyólag vagy azzal kapcsolatban merült fel. Ön köteles megfizetni minden költséget, kárt és kiadást, beleértve egyebek mellett az indokolt mértékű ügyvédi díjakat és költségeket is, melyeket a Szolgáltatónak kellett megfizetnie, ill. melyeket a Szolgáltató vállal illetve visel az adott követelésből, perből, keresetből, igényből vagy más eljárásból kifolyólag vagy azzal kapcsolatban.

 1. AZ INFORMÁCIÓ FELHASZNÁLÁSA, TÁROLÁSA, NYOMON KÖVETÉSE ÉS ELTÁVOLÍTÁSA

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy nyomon kövessünk minden hirdetést, szöveges üzenetet, nyilvánosan közzétett anyagot és üzenetet annak biztosítására, hogy azok megfeleljenek a mindenkor érvényes tartalmi követelményeknek. Bár nem nézzük át és nem is áll módunkban átnézni a Szolgáltatás használói által küldött összes üzenetet, és nem vállalunk felelősséget ezen üzenetek tartalmáért, fenntartjuk magunknak a jogot, de nem vagyunk kötelezhetőek arra, hogy töröljük vagy eltávolítsuk a tartalmakat, ideértve egyebek mellett az olyan profilokat, nyilvános közzétételeket és (szöveges) üzeneteket, melyek megítélésünk szerint sértik jelen Általános és Különleges Feltételeket vagy a vonatkozó tartalmi követelményeket, vagy más módon elfogadhatatlanok. Kizárólag Ön felel azon profilok, nyilvánosan közzétett anyagok és (szöveges) üzenetek tartalmáért, melyeket a Szolgáltatás keretében készít, vagy a Szolgáltatás többi felhasználójának elküld. Ha úgy gondolja, hogy az Oldal(ak)ra feltett anyag sérti az Ön szerzői jogait, kérjük, tanulmányozza Szerzői Jogi Szabályzatunkat. Minden szöveges üzenetet szűrünk, és a kifejezetten nagykorúaknak szóló tartalmat – egyéb rendelkezés hiányában – eltávolítjuk. A Szolgáltatást nem megfelelő módon igénybe vevőket eltiltjuk a részvételtől. A Szolgáltatónak jogában áll bezárni a hosszú idő óta inaktív felhasználói fiókokat. Ön tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felel és semmilyen módon nem vonható felelősségre azért, ha a Szolgáltatás keretében vagy azon keresztül továbbított illetve küldött adatokat nem mentik le vagy véletlenül törlik.

 1. LEMONDÁS ÉS MEGSZÜNTETÉS

A Szolgáltató biztosítja annak lehetőségét, hogy a felhasználó megszakítsa az SMS szolgáltatás keretében fogadott információk áramlását. Az Oldalakon a Szolgáltatásnak megfelelő és/vagy SMS szolgáltatáson keresztül igénybe vehető információkat kínálunk Önnek. A Szolgáltató ingyenes üdvözlő üzenetében is talál információt arra vonatkozóan, hogyan mondhatja le a Szolgáltatást. Az SMS szolgáltatáson keresztül érkező információk küldése általában egy kulcsszóval kezdődő SMS küldésével szakítható meg, azaz az Ön belépési kódjával, melyet szünet követ, majd a STOP WALL szó, vagy más, az Oldalakon meghatározott adat. Ez az üzenet a belépéskor használt rövidített számra (a rövid kódra) küldhető el. Például ha elküldi a STOP WALL üzenetet a megfelelő rövid kódra, a szolgáltatás lemondása a lemondási kérés kézhezvételekor azonnal hatályba lép. További részleteket a Különleges Feltételekben az Oldal kezdőlapján és/vagy az Ön országának zászlajára kattintva találhat. Ezen túlmenően az Oldalakon és/vagy a Szolgáltatásainkban közölt címre is küldhet elektronikus üzenetet, vagy hívhatja a Különleges Feltételekben feltüntetett telefonszámot. Ebben az esetben a szolgáltatás lemondása a lemondásra irányuló kérés kézhezvételétől számított 48 órán belül lép hatályba. A következő hónapban a díjak még mindig megjelenhetnek a mobiltelefon számláján, mivel a mobilszolgáltatók visszamenőlegesen számláznak. A Szolgáltató saját megítélése alapján előzetes értesítés nélkül bármilyen okból felfüggesztheti vagy megszüntetheti a Szolgáltatásnyújtást, és megsemmisítheti vagy eltávolíthatja a Szolgáltatás keretében Regisztrált Adatokat. Ön tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató haladéktalanul törölheti vagy megszüntetheti az Ön felhasználói fiókjának aktív állapotát, és törölheti az ezzel kapcsolatos összes információt, valamint a felhasználói fiókban tárolt listákat vagy fájlokat, és/vagy megtagadhatja Öntől a Szolgáltatás további igénybevételét.

 1. HIRDETŐKKEL ÉS/VAGY SZPONZOROKKAL FOLYTATOTT TRANZAKCIÓK

Szolgáltatásaink költségeinek előteremtése érdekében hirdetőket és szponzorokat is igénybe vehetünk. Jelen Szolgáltatások igénybevételének feltételeként Ön tudomásul veszi, hogy Oldalainkon hirdetéseket és egyéb reklámokat helyezhetünk el, és az SMS szolgáltatás keretében, illetve egyéb módon hirdetéseket és reklámokat küldhetünk Önnek Szolgáltatásainkkal kapcsolatban. Ön beleegyezik abba is, hogy nem kísérli meg leállítani vagy más módon meggátolni az ilyen hirdetések és reklámok küldését. MIVEL EGYES ORSZÁGOK JOGSZABÁLYAI TILTJÁK A SZÖVEGES ÜZENETEKBE FOGLALT REKLÁMOK KÜLDÉSÉT AZ ÖN KIFEJEZETT HOZZÁJÁRULÁSA NÉLKÜL, ELKÉPZELHETŐ, HOGY A FENTIEK NEM VONATKOZNAK ÖNRE. Az Ön hozzájárulása nélkül nem adjuk meg személyes adatait harmadik feleknek. Bármely hirdetés vagy reklám Oldalainkon történő elhelyezése vagy Szolgáltatásainkba történő belefoglalása nem jelenti azt, hogy a Szolgáltató támogatja az adott tartalmat, terméket, szolgáltatást vagy vállalatot.  Törekszünk arra, hogy minden hirdetés és reklám megfeleljen felhasználóink igényeinek. Önnek bármikor jogában áll azzal a kéréssel fordulni hozzánk, hogy ne keressük Önt többé direkt marketing útján. A Szolgáltató nem részese és semmilyen módon sem vonható felelősségre a harmadik felektől származó termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos tranzakciókért, illetve a harmadik felek termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatban rendelkezésre bocsátott tartalomért vagy információért. Ön tudomásul veszi, hogy a szolgáltató nem felel az ilyen jellegű tranzakciókból származó bármilyen jellegű károkért.

 1. SZELLEMI TULAJDONHOZ FŰZŐDŐ JOGOK

Ön tisztában van azzal és tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatással kapcsolatban igénybe vett tartalom és szoftver (a továbbiakban: a Szoftver) a hatályos, szellemi tulajdonra vonatkozó jogszabályok értelmében védelmet élvező bizalmas információkat tartalmaz. Ellenkező értelmű rendelkezés hiányában a Szolgáltatás bármely részével kapcsolatban felhasznált, igénybe vett, gyakorolt, ill. a Szolgáltatás bármely részébe foglalt ill. abban megtestesülő szellemi tulajdonhoz fűződő vagy abban megtestesülő minden jog, jogcím vagy érdekeltség,  tulajdonjog vagy eszmei vagyonhoz kapcsolódó egyéb jog („Szellemi Tulajdonhoz Fűződő Jogok”) a Szolgáltató vagy licencadói tulajdonát képezik, és Ön egyetért azzal, hogy nem követel részt a Szellemi Tulajdonhoz Fűződő Jogokból, ill. nem követeli azok tulajdonjogát. Ön tudomásul veszi, hogy a Szellemi Tulajdonhoz Fűződő Jogokra vonatkozóan semmilyen jogcím nem kerül átruházásra Önre, illetve hogy Ön sem kifejezett sem burkolt módon nem szerez jogot a Szolgáltatáshoz fűződően, kivéve a jelen Általános és Különleges Feltételekben kifejezetten megadott jogokat. A „Szellemi Tulajdonhoz Fűződő Jogok” alatt értendő a jelenleg és a jövőben érvényes és hatályos nemzetközi szabadalmi szabályozás, szerzői jogi szabályozás, kereskedelmi titoktartásra vonatkozó szabályozás, védjegyekre vonatkozó szabályozás alá tartozó bármely jog, továbbá minden egyéb tulajdonjog mindennemű alkalmazása, valamint annak megújítása, kibővítése és helyreállítása. Ön tudomásul veszi, hogy a Szoftverben és az Oldalakon megjelenő minden védjegy a Szolgáltató vagy az adott védjegy birtokosának tulajdonát képezi, melyek a belföldi és nemzetközi védjeggyel kapcsolatos szabályozások és a szerzői jogi szabályzatok védelmét élvezik. Szigorúan tilos a Szoftverben vagy az Oldalakon megjelenő bármely védjegy bármilyen felhasználása a Szolgáltató vagy a védjegy tulajdonosának kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül. A ‘Blinck’ a Szolgáltató védjegye. Továbbá Ön tisztában van azzal, és tudomásul veszi, hogy a hirdetőktől és/vagy szponzoroktól származó hirdetésekben szereplő adatokra illetve a Szolgáltatás keretében Önnek eljutatott információkra szerzői jogi szabályzatok, védjegyekkel, márkanévvel, szabadalmakkal kapcsolatos szabályozások, továbbá egyéb tulajdonhoz fűződő jogok és jogszabályok vonatkoznak. Ön garantálja, hogy nem módosít, nem vesz bérbe, nem ad bérbe, nem kölcsönöz, nem lízingel, nem vesz és nem ad kölcsön kamat ellenében, nem ad el, nem terjeszt, nem készít és nem állít elő olyan tartalmakat vagy termékeket, melyek részben vagy egészben a Szolgáltatásból vagy a Szoftverből származnak, kivéve, ha a Szolgáltató kifejezett írásbeli engedélyt ad erre. A Szolgáltató ezennel személyre szóló, korlátozott, át nem ruházható, nem kizárólagos, visszavonható, át nem engedhető használati jogot és engedélyt ad Önnek – Ön pedig elfogadja ezt az engedélyt –  a Szoftver telepítésére és a tartalom letöltésére, a Szoftver munkakódjának felhasználására és a Szolgáltatás arra a célra alkalmas mobil eszközön kizárólag az Ön személyes céljaira és nem kereskedelmi célokra történő igénybevételére, továbbá a Szoftver és az Oldalak kizárólag jelen Általános és Különleges Feltételekkel összhangban történő felhasználására vonatkozóan, mindaddig, amíg Ön nem másolja le, változtatja meg vagy módosítja a Szoftvert, a forráskódokat vagy a tartalmat, nem reprodukál, módosít, készít, alakít át, terjeszt, értékesít, értékesít tovább, vagy alkot ezekből származó termékeket vagy tartalmakat, nem fejti vissza  azokat, és nem próbál meg más módon forráskódokat találni (ill. ezt harmadik felek számára sem teszi lehetővé), nem használja fel illetve nem teszi hozzáférhetővé a Szoftvert és a tartalmat, kivéve oly módon, ahogy erről jelen Általános és Különleges Feltételek kifejezetten rendelkeznek, feltéve, hogy Ön nem adja el a tartalomhoz, a Szoftverhez és a Szellemi Tulajdonhoz Fűződő Jogokat, nem kódolja azokat, nem ad ki alengedélyeket ezekre vonatkozóan, nem terheli meg azokat biztonsági jogokkal, és más módon sem ruházza át azokat.  Ön garantálja, hogy semmilyen módon nem módosítja a tartalmat, a Szoftvert és a Szellemi Tulajdonhoz Fűződő Jogokat, illetve nem használja a Szoftver és a Szellemi Tulajdonhoz Fűződő Jogok módosított verzióit, ideértve (egyebek mellett) a Szolgáltatás jogosulatlan felhasználását célzó szándékokat is. Ön garantálja, hogy csak a Szolgáltató által biztosított interfészt használja a Szolgáltatáshoz történő hozzáféréshez. A Szolgáltató ezennel engedélyt ad arra, hogy a Szolgáltatás igénybevételéhez használt berendezésre vonatkozó Információról egyetlen másolat készüljön, és hogy a berendezésről készített Regisztrált Adatok másolatát Ön magáncélokra felhasználja és megjelenítse.

 1. GARANCIA KIZÁRÁSA

A SZOLGÁLTATÓ, ANNAK VEZETŐI, TISZTSÉGVISELŐI, ALKALMAZOTTAI, SZÁLLÍTÓI ÉS MEGBÍZOTTAI (A „SZOLGÁLTATÓ FELEK”) NEM VÁLLALNAK FELELŐSSÉGET A SZOLGÁLTATÁS, A TARTALOM, A SZOFTVER ÉS AZ OLDALAK ÖN ÁLTALI IGÉNYBE VÉTELÉBŐL EREDŐ KÁROKÉRT. ÖN KIFEJEZETTEN TUDOMÁSUL VESZI ÉS EGYETÉRT AZZAL, HOGY:

 1. A SZOLGÁLTATÁS, A TARTALOM, A SZOFTVER ÉS AZ OLDALAK RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSA „ADOTT ÁLLAPOTBAN” ÉS AZ „ADOTT HOZZÁFÉRÉSSEL”, MINDENNEMŰ GARANCIA NÉLKÜL TÖRTÉNIK. A SZOLGÁLTATÓ FELEK A TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT MAXIMÁLIS MÉRTÉKBEN KIFEJEZETTEN ELZÁRKÓZNAK MINDEN GARANCIAVÁLLALÁSTÓL – AKÁR KIFEJEZETT, AKÁR BURKOLT, AKÁR TÖRVÉNY ÁLTAL ELŐÍRT VAGY EGYÉB FORMÁBAN – A SZOLGÁLTATÁSRA, A TARTALOMRA, A SZOFTVERRE ÉS AZ OLDALAKRA VONATKOZÓAN, BELEÉRTVE EGYEBEK MELLETT MINDEN HALLGATÓLAGOS GARANCIAVÁLLALÁST AZ ELADHATÓSÁGOT, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMAZHATÓSÁGOT, VALAMINT A TULAJDONJOGOK MEG NEM SÉRTÉSÉT ILLETŐEN;
 2. A SZOLGÁLTATÓ FELEK ELZÁRKÓZNAK MINDEN GARANCIAVÁLLALÁSTÓL A SZOLGÁLTATÁS, A TARTALOM, A SZOFTVER ÉS AZ OLDALAK BIZTONSÁGÁT, MEGBÍZHATÓSÁGÁT, RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSÁT ÉS MŰKÖDÉSÉT ILLETŐEN. A SZOLGÁLTATÓ FELEK NEM SZAVATOLJÁK, HOGY A SZOLGÁLTATÁS, A TARTALOM, A SZOFTVER ÉS AZ OLDALAK MEGFELELNEK AZ ÖN ÁLTAL TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEKNEK, ILLETVE HOGY A SZOLGÁLTATÁS, A TARTALOM, A SZOFTVER ÉS AZ OLDALAK MŰKÖDÉSE MEGSZAKÍTÁS- ÉS HIBAMENTES LESZ;
 3. SEMMILYEN TŐLÜNK VAGY SZOLGÁLTATÁSAINKON KERESZTÜL SZERZETT  SZÓBELI VAGY ÍRÁSBELI ÉRTESÍTÉS VAGY INFORMÁCIÓ NEM VON MAGA UTÁN JELEN FELTÉTELEKBEN KIFEJEZETTEN LE NEM FEKTETETT GARANCIAVÁLLALÁSI KÖTELEZETTSÉGET. NE TÁMASZKODJON ILYEN JELLEGŰ INFORMÁCIÓKRA ÉS ÉRTESÍTÉSEKRE;
 4. ÖN TUDOMÁSUL VESZI ÉS EGYETÉRT AZZAL, HOGY SAJÁT BELÁTÁSA SZERINT, SAJÁT KOCKÁZATÁRA TÖLTI LE ÉS/VAGY VESZI IGÉNYBE A SZOLGÁLTATÁST, A TARTALMAT, A SZOFTVERT ÉS AZ OLDALAKAT, ÉS HOGY KIZÁRÓLAG ÖN FELEL A TARTALOM, A SZOFTVER ÉS AZ OLDALAK LETÖLTÉSÉBŐL VAGY HASZNÁLATÁBÓL ADÓDÓ, AZ ÖN SZÁMÍTÓGÉPES RENDSZERÉBEN VAGY MOBILTELEFONJÁBAN KELETKEZETT KÁROKÉRT ILLETVE ADATVESZTÉSÉRT;
 5. A CSEVEGŐ SZOLGÁLTATÁSOKAT ILLETŐEN: A MOBIL TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOK, AZAZ AZ SMS SZOLGÁLTATÁS CSAK SZÓRAKOZTATÁSI CÉLOKAT SZOLGÁLNAK; A TELEVÍZIÓBAN, AZ OLDALAKON ÉS/VAGY A MOBIL TELEFONOKON LÁTHATÓ SZEMÉLYEK KÉPEI CSAK ILLUSZTRÁCIÓK. A VALÓSÁGBAN NEM EZEK A SZEMÉLYEK NYÚJTJÁK A SZOLGÁLTATÁSOKAT.

14. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

A SZOLGÁLTATÓ FELEK SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT, MÉG GONDATLANSÁG ESETÉN SEM VÁLLALNAK FELELŐSSÉGET ÖN VAGY HARMADIK FÉL FELÉ, SEMMILYEN KÁRÉRT, BELEÉRTVE EGYEBEK MELLETT A KÖZVETLEN, KÖZVETETT, ELŐRE NEM LÁTOTT, ÉS KÜLÖNLEGES KÁROKAT, A KÁR TÉNYLEGES ÖSSZEGÉT MEGHALADÓ KÁRTÉRÍTÉSEKET, A BÜNTETŐ KÁRTÉRÍTÉSEKET, A HARMADIK FÉL ÁLTAL FIZETETT KÁRTÉRÍTÉSEKET, ILLETVE A KÖVETKEZMÉNYES KÁROKAT (BELEÉRTVE A HASZON ELMARADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ VESZTESÉGET, AZ ÜZLETMENET MEGSZAKADÁSÁBÓL, ÜZLETI ADATVESZTÉSBŐL ÉS HASONLÓ OKOKBÓL SZÁRMAZÓ KÁROKAT), MELYEK A SZOLGÁLTATÁS, A TARTALOM, A SZOFTVER ÉS AZ OLDALAK ÖN ÁLTALI HASZNÁLATÁBÓL, AZ EZEKKEL TÖRTÉNŐ VISSZAÉLÉSBŐL VAGY HASZNÁLATÁNAK AKADÁLYOZTATÁSÁBÓL FAKADNAK, MÉG AKKOR IS, HA A SZOLGÁLTATÓ FELHATALMAZOTT KÉPVISELŐJÉT ÉRTESÍTETTÉK AZ ILYEN KÁROK BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL (IDEÉRTVE A HARMADIK FELEK ÁLTAL ELSZENVEDETT KÁROKAT IS). EGYES ORSZÁGOK JOGSZABÁLYAI NEM TESZIK LEHETŐVÉ A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSÁT VAGY KIZÁRÁSÁT ELŐRE NEM LÁTOTT VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROK VONATKOZÁSÁBAN, EZÉRT ELKÉPZELHETŐ, HOGY A FENTI KORLÁTOZÁS VAGY KIZÁRÁS NEM VONATKOZIK ÖNRE. A SZOLGÁLTATÓ FELEK TELJES FELELŐSSÉGE AZ ÖNT ÉRT ÖSSZES KÁR, VESZTESÉG ÉS KERESETI ALAP VONATKOZÁSÁBAN [LEGYEN AZ SZERZŐDÉSES VAGY SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁS (IDEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT IS) VAGY MÁS KÁROKOZÁS ESETÉN] NEM HALADHATJA MEG AZ ÖN ÁLTAL A SZOLGÁLTATÁS, A TARTALOM, A SZOFTVER ÉS AZ OLDALAK IGÉNYBEVÉTELÉHEZ TÖRTÉNŐ REGISZTRÁCIÓKOR FIZETETT ÖSSZEGET.

 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ

Jelen Általános és Különleges Feltételek hatályon kívül helyeznek minden, a Szolgáltató és Ön között korábban kötött megállapodást. Amennyiben Ön harmadik felektől további szolgáltatásokat, anyagokat vagy szoftvereket vesz igénybe, akkor Önre további általános felhasználói feltételek vonatkozhatnak. Az Ön országának jogszabályai irányadóak az Ön és a Szolgáltató közötti kapcsolat vonatkozásában, tekintet nélkül az alkalmazandó nemzetközi jogszabályok rendelkezéseire. Ön és a Szolgáltató ezennel lemondanak azon jogukról, hogy bíróság elé vigyenek bármely, jelen Általános és Különleges Feltételekkel kapcsolatban indított pert. Kifejezetten kizárt az ENSZ Nemzetközi Árukereskedelmi Konvenciójának alkalmazása. A jogviták jogerős eldöntésére az Ön országának választott bíróságai illetékesek, a választott bírósági eljárás szabályainak megfelelően. Nem minősül a jelen Általános és Különleges Feltételekben lefektetett jogokról vagy feltételekről való lemondásnak az, ha a Szolgáltató nem él ezen jogaival vagy a feltételekkel. Ha az illetékes bíróság vagy a kijelölt választott bíró jelen Általános és Különleges Feltételek bármely rendelkezését érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak ítéli, ez semmilyen módon sem érinti a Szerződési Feltételek többi rendelkezésének érvényességét vagy végrehajthatóságát.  Ha nem élünk a jelen Megállapodásban szabályozott, a Megállapodás megszegése esetén gyakorolható jogainkkal, az nem jelenti azt, hogy a Megállapodás ismételt megszegése esetén lemondunk ezekről a jogainkról.  Jelen Általános és Különleges Feltételekben található fejezetcímek csak a könnyebb tájékozódást szolgálják, és semmi esetre sem határozzák meg, korlátozzák, értelmezik vagy ismertetik az adott fejezet hatókörét vagy hatályát, illetve semmilyen módon nem érintik az adott fejezet tartalmát.